Categoría Veteráns

Concello de Chantada
Concello de Burela