Categoría Preferente Norte

Concello de Chantada
Concello de Burela